NOC KOSTELŮ 24. 05. 2019

DÁTE SE DO ZPĚVU JAKO TU NOC KDY SE ZASVĚCUJE SVÁTEK.      (Srov. Iz 30, 29 )

   

Svatý Jan Nepomucký : program

18.00 hod. zahájení      Camerata  Mandolino                                                                                                 Program :    A. Vivaldi, F. G. Guiliani, Mozart, F. Lecce 

18.30 hod.                         varhanní půlhodinka 

                      varhany:       Ludmila Dvořáková

                      zpěv:              Marie  Hintnausová     

na programu zazní skladby od J. S. Bacha, J. F. Händela, J. Pachelbela a další …   

Těšíme se na Vaši návštěvu