Slavnost Těla a Krve Páně

20.6.2019  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Mše svatá  ráno v půl osmé ,  nikoliv v 18.00h