První svaté přijímání

V neděli 6.června při mši svaté v našem kostele proběhlo první svaté přijímání. Celkem 11 dětí poprvé přijalo krev a tělo Kristovo. Naše farní rodina se tak rozrostla o tyto nové členy. Děti se i přes tuto nelehkou dobu zhruba rok připravovali za pomoci sestřičky Gonzágy z Kongregace školských sester de Notre Dame, Sr. Serafíny Bartůškové z Kongregace Nejsvětější Svátosti a paní katechetky Ivety Babické-Holé.

Celá mše začala venku před kostelem, kde byl koberec z květin. Po vstupní modlitbě děti zapálily své svíce a proběhla společná modlitba.

Po homilii přistupovali jednotlivě děti se svými rodiči nebo kmotry a za zpěvu sestry Gonzágy přinášeli dary. 
K přijímání přistupovali nejdříve děti, které přijímali poprvé a potom ostatní farníci. Celá mše svatá byla zakončena vystavením nejsvětější svátosti v kostele a potom i venku na květinovém koberci, kde také následovalo požehnání. 
Po mši svaté se farníci setkali na posezení na farní zahradě jako oslavu přijetí těchto dětí do farní rodiny. Celou akci ukončil jak jinak než Bůh, když poslal na zahradě déšť.